Aankoop- en verkoopkeuringen
Naast de veel gevraagde en succesvolle aankoopkeuringen is er een toenemende vraag
vanuit het buitenland (expats) en naar keuringen ten behoeve van de verkoop.
Aankoop: Keuringen ten behoeve van aankoop woning.
Verkoop: Keuringen ten behoeve van verkoop woning.
Samenvatting van de kosten
Lijst met relaties op apart TAB-blad


Aankoop
Wat wilt u? Een bulk-keuring of maatwerk?
U wilt toch ook weten waar u echt aan toe bent!
- Heeft u een bestaande woning op het oog? Laat op maat keuren.
- Wij adviseren u om voor de koop, een keuring door ons uit te laten voeren.
- Wij geven u in ons rapport ook een overzichtelijke schatting, aan wat u aan
  extra kosten kunt verwachten.
- Met een bouwtechnische keuring van TAB weet u waar u aan toe bent.

Wat kunt u van ons verwachten
- Een bouwtechnische keuring waarbij het gehele huis
  van "top tot teen" onder de loep wordt genomen.
- U bent zeker van een onafhankelijk en betrouwbaar kwaliteitsoordeel.
- U krijgt een goede indicatie van de extra kosten,
  wanneer u besluit tot aankoop over te gaan.

Het verloop van de procedure
- Na introductie start de keuring met een grondige inspectie van het pand.
- De geconstateerde gebreken worden middels aantekeningen en foto's
  vastgelegd.
- Na de keuring bespreken wij de bevindingen met u,
  zodat u een eerste zo volledig mogelijke indruk krijgt.
- Vervolgens werken wij de verslaglegging met bijbehorende foto's voor u uit
  tot een rapport op maat.
- In dit rapport vindt u tevens een indicatieve kostenraming.
- Voor de werkelijke prijs is de offerte van de aannemer bepalend.
   Top van de pagina

Keuringen onroerendgoed voor de verkoop
Waarom een verkoopkeuring:
Onroerendgoed staat langer in de verkoop.
Een bouwkundig rapport voor de verkoop blijkt:
- Als verkoopinstrument goed te werken.
- De extra informatie uit het TAB rapport
  wordt door de consument als positief ervaren.
- Daardoor blijkt de serieuze belangstelling voor de woning
  toe te nemen.
- Met een rapport van TAB ontstaat een win-win situatie.


Samenvatting van de kosten
- De keuring van een gemiddeld huis duurt in de regel ongeveer 2 uur.
  De kosten inclusief het opstellen van het op maat geschreven rapport bedragen € 500,-.
- Bij zogenaamde "probleem woningen" is vaak meer tijd nodig voor het keuren en het opstellen van het rapport.
  Hiervoor brengen wij per half uur € 44,63 in rekening;

- Reiskosten:
  Voor afstanden tot 30 km (enkele reis) zijn de reiskosten voor TAB;
  Voor afstanden van meer dan 30 km (enkele reis) zijn de reiskosten in overleg, al naar gelang van de afstand.

- Genoemde prijzen zijn inclusief kantoorkosten en 21% B.T.W.

   
Top van de pagina