Aankoopkeuringen bedrijfsonroerendgoed:

Technisch Adviesbureau Brinck wordt regelmatig benaderd door ondernemers
met de vraag:
Wat vindt u van dit pand?

Eigenlijk wil men weten wat de staat van het pand is.
Met welke kosten er per direct en op termijn rekening houden moet worden.

Het gehele pand grondig ge´nspecteerd.
Tijdens elke inspectie worden er foto's gemaakt ter ondersteuning van de rapportage.

Zo is TAB door ÚÚn van haar zakenrelaties benaderd met de vraag voor inspectie.
Een greep uit de zaken welke tijdens de onderzoek naar voren zijn gekomen:

- Aan het dak hoofdgebouw is de nodige herstel
  noodzakelijk, zie foto.
- De dakbedekking van een deel van de platte
  daken is recent vervangen. Echter deze
  werkzaamheden zijn slecht uitgevoerd,
  zodat er op de korte termijn flinke kosten
  zijn te verwachten.
- Er blijkt veel asbest en asbest houdende
  materialen in het pand te zijn verwerkt. Met
  name de lekkende rioleringsbuizen zullen op
  de korte termijn tegen hoge kosten moeten
  worden vervangen.
- Veel voegwerk verkeert in slechte staat en
  het nodige herstel aan het metselwerk blijkt
  noodzakelijk. Ook hier een stevige kostenpost.


De rapportage van TAB heeft cliŰnt ondersteund bij de beslissing wel of geen aankoop van het pand.

Wilt u nader worden ge´nformeerd
- U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 023 - 529 4966
- Of gebruik maken van ons antwoordformulier . Wij nemen dan snel contact met u op.
   
Top van de pagina