Geschillen
- Het technisch adviseren van onze klanten in bouwkundige geschillen en conflicten:
   Helaas blijkt er tijdens de bouw nogal eens wat mis te gaan.
   Vaak wordt er onvoldoende rekening gehouden met het belang van opdrachtgever en/of omwonenden.
   In dergelijke gevallen wordt TAB vaak benaderd voor nader onderzoek en advies.

   Bij opdracht gaan wij, de zaak grondig onderzoeken, in kaart brengen en vastleggen.
   Op basis van deze gegevens wordt er aan de klant gerapporteerd.
   De praktijk leert dat, op basis van deze rapportage, vaak een regeling wordt getroffen
   voor herstel en/of schadevergoeding.

   In sommige gevallen lukt het niet om tot een bevredigende oplossing te komen.
   Afhankelijk van de situatie kan worden geadviseerd een bouwrecht-advocaat in te schakelen.
   TAB werkt samen met in bouwrecht gespecialiseerd advocatenkantoor in Haarlem.


Een greep uit enkele van onze zaken
Huis zakt weg, damwand "vergeten".
Mogelijke heischade
Slecht aangelegde vloerverwarming
Slecht gebouwde opbouw
Slordig uitgevoerde renovatie
Vochtdoorslag in buitenmuur

- Huis zakt weg, damwand "vergeten":
   Vůůr aanvang graafwerkzaamheden is er geen damwand geplaatst.
   Tijdens het graven zakt het zand onder de naast gelegen woning.
   Gevolg de woning begint te zakken, veel schade tot gevolg.
   De "aannemer" doet een poging het zakken te stoppen (zie foto).
   Het onheil is reeds geschied.
   TAB heeft ten behoeve van de rechtzaak onderzoek gepleegd
   en gerapporteerd.
   Top van de pagina

- Mogelijke heischade:
   U weet dat er bij u in de buurt geheid/grondwerkzaamheden
   zullen worden uitgevoerd. U zit straks u met schade.
   Wij adviseren u de opdrachtgever van de werkzaamheden
   een zogenaamde vooropname te laten uitvoeren, de nulmeting.
   Als de opdrachtgever hiertoe niet bereid blijkt,
   adviseren wij u zelf de vooropname te laten uitvoeren.
   Bij opdracht brengen wij voor u de situatie, voor aanvang van de
   heiwerkzaamheden, uitgebreid in kaart.
   Ontstaat er dan tijdens de werkzaamheden schade, dan kan
   de schade behulp van nulmeting, worden aangetoond.
   Top van de pagina

- Slecht aangelegde vloerverwarming:
   Mijn cliŽnt kiest voor een vloer met vloerverwarming.
   De werkzaamheden zijn niet professioneel uitgevoerd.
   Zo ligt het leidingwerk bijna gelijk aan de drempelhoogte.
   Storten van de cementdekvloer is geen optie, zie foto.
   CliŽnt is, na rapportage, met de aannemer in overleg getreden.
   om tot een goede oplossing te komen.

   Top van de pagina


- Slecht gebouwde opbouw:
   TAB is door een Rechtbank benaderd.
   Er is discussie over een nieuwe opbouw.
   Partijen komen er samen niet uit, TAB gaat onderzoeken.
   Bij inspectie blijkt aan deze opbouw het nodige te mankeren.
   Een greep uit de geconstateerde gebreken:
   -Lekkage vanaf het dak, gevolg het plafond is bezweken, zie foto;
   - Mede door vocht openen/sluiten ramen en de deur niet,
   - Diverse wanden zijn door vocht zwart uitgeslagen;
   - Houten constructiedelen van het dak zijn door vocht zeer ernstig
     aangetast;
   - Deugdelijke bouwtekeningen ontbreken;
    Met de rapportage van TAB kon de Rechtbank tot een weloverwogen uitspraak komen.

   Top van de pagina

- Slordig uitgevoerde renovatie:
   CliŽnt vraagt TAB voor een nadere inspectie met rapportage.
   De badkamer, keuken, bijkeuken en w.c. zijn gerenoveerd.
   Bij inspectie door TAB blijkt er het ťťn en ander te mankeren.
   Enkele voorbeelden van de geconstateerde mankementen:
   - Afdekprofielen plafondplaten badkamer zijn beschadigd en staan krom.
   - Beschadiging aan design-wastafel welke niet aan cliŽnt is gemeld
     maar wel is "hersteld".
   - De douchebak is niet goed gesteld zodat de
     douchedeuren niet goed sluiten. Er is gerommeld.
   - De tegels tegelvloer badkamer steken uit, zie foto.
   - De tegels tegelvloer bijkeuken varieren van kleur.
   Na de rapportage van TAB heeft de opdrachtnemer, op haar kosten,
   de renovatie-werkzaamheden opnieuw laten uitvoeren.

   Top van de pagina

- Vochtdoorslag in buitenmuur:
   Op verzoek van een rechtsbijstandsverzekeraar heeft TAB
   nader onderzoek gepleegd omtrent het herstel van schade
   aan een pand van verzekeringsnemer.
   Er is een geschil over de wijze waarop herstelwerkzaamheden zijn
   uitgevoerd.
   Naar de mening van verzekeringsnemer is na sloop
   van het naburige pand vochtschade ontstaan nadat er door de eigenaar
   een gevelbekleding op de buitenmuur (voormalige bouwmuur)
   is aangebracht. Tevens is deze muur behandeld tegen optrekkend vocht.
   TAB heeft de zaak nader onderzocht, en de resultaten van dit onderzoek
   met foto's verwerkt in het rapport.
   Met dit rapport heeft de verzekeringsmaatschappij de zaak kunnen afronden.

   Top van de pagina

- Wilt u meer weten?
   TAB adviseert zowel het bedrijfsleven, particulieren, verzekeringsmaatschappijen als de Rechtbank.
   Wilt u meer weten dan kunt u, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen.
   Op verzoek kunnen wij, uiteraard met inachtneming van de privacy van onze cliŽnten,
   u nader informeren.
   Top van de pagina