Nationale Hypotheek Garantie


Inleiding:
Bij de aanvraag voor NHG moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport
worden opgemaakt volgens de voorschriften NHG.
Voor de aanvraag van NHG dienen de van belang zijnde gegevens te worden samengevat
in het Model-Bouwkundig-Rapport (model januari 2006).


Doel van de keuring:
NHG in verband met kwaliteitsverbetering en de aankoop van een woning (norm 2.2 & 1.4.7)
Bij de aankoop van de woning is het doel van de keuring inzicht te verkrijgen
in de kosten voor achterstallig onderhoud.
Dit is van belang voor zowel de koper, de geldgever als voor de NHG.

Onder kosten van direct noodzakelijk herstel worden verstaan kosten die direct
moeten worden gemaakt om verdere schade of vervolgschade aan de woning te voorkomen.
Deze kosten maken onderdeel uit van de financiering en worden in depot gehouden.
De koper is verplicht het herstel te laten uitvoeren.
Het is ook mogelijk om onderhoudskosten op termijn mee te laten financieren.
Ook dit geld zal in depot worden gehouden.


Toetsingskader voor de keuring:
In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist.
Deze bouwdelen worden, gezien de hoge herstelkosten, in ieder geval geďnspecteerd.
Aan de hand van de checklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke kosten gerekend
  moeten worden bij herstel.
Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig acht, wordt dat vermeld.
In de bijlage van het rapport staan de normen voor de keuring.


Kosten indicaties:
De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op:
- Direct noodzakelijke kosten: kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken
  en niet op complete vervanging;
- Kosten op termijn: kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar)
  geschat op basis van hedendaagse prijzen;
- De kosten van stut-,sloop, en steigerwerk en de kosten van vervolgschade
  worden niet in de kostenindicatie opgenomen.

Kosten van de keuring:
De kosten van een keuring volgens NHG bedragen € 395,= exclusief eventuele reis-
en verblijfskosten.
De reiskosten worden, alleen bij afstanden boven de 30 kilometer enkele reis,
in rekening gebracht en bedragen € 0,35 cent per gereden kilometer.
Onder een keuring wordt verstaan een maximaal twee uur durende inspectie.
met daarbij een schriftelijke rapportage volgens voorschriften NHG.
Dit is voor een gemiddelde keuring voldoende tijd.
Mocht de keuring langer duren dan wordt er € 44,63 per halfuur in rekening gebracht.
Deze kosten zijn inclusief 21% B.T.W.


Fiscale aspecten:
Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen
van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt
met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring,
evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie,
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Top van de pagina