Nulmeting voor aanvang grond- en/of heiwerkzaamheden:

In de directe omgeving van uw woning/appartement zullen grond- en/of heiwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
Nu is er kans op schade aan uw onroerende goed. In dit geval wordt een zogenaamde nulmeting geadviseerd.
Bij deze nulmeting wordt middels een uitgebreide fotorapportage staat van het onroerende goed grondig
vastgelegd. Mochten er tijdens de hierboven genoemde werkzaamheden schade ontstaan,
kunt u aantonen wat de staat onroerend goed was voor aanvang van de werkzaamheden.

De opdrachtgever van de werkzaamheden behoort deze meting te laten uitvoeren. Echter in de
praktijk blijkt dat of de nulmeting niet wordt uitgevoerd, dan wel zeer summier. Verhaal halen bij
eventueel ontstane schade wordt in zo'n geval erg moeilijk. Daarom adviseert TAB haar cliënten
in zo een geval zelf een uitgebreide nulmeting te laten uitvoeren om zo bij een geschil sterker te staan.


Een VvE benaderd TAB. De desbetreffende Gemeente
gaat vlak door "de deur" de riolering vervangen en
herinrichten.
De VvE is bang voor verdere schade, hoe nu verder te handelen?
TAB adviseert o.a. een nulmeting middels een
uitgebreide fotorapportage.
TAB maakt de rapportage en biedt deze het bestuur in tweevoud aan.
Het bestuur van de VvE biedt één exemplaar tezamen
met een bouwexploit aan bij Gemeente, en stelt
de Gemeente op voorhand aansprakelijk voor eventuele schade.


Wilt u nader worden geïnformeerd
- U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 023 - 529 4966
- Of gebruik maken van ons antwoordformulier . Wij nemen dan snel contact met u op.
   
Top van de pagina