Opleveringen
Opleveren vraagt om nauwkeurig werk en persoonlijke aandacht

U wilt toch ook alles vastgelegd hebben?
Helaas komt het nog voor dat er tijdens de oplevering gebreken
worden geconstateerd, zoals:
- Beschadigingen aan deuren, radiatoren, kozijnen, balkonhek, enzovoorts
- Meerwerk wat niet volgens afspraak is uitgevoerd
- Tegelwerk dat erg slordig is aangebracht
- Schilderwerk dat is bezand

De praktijk leert dat er tijdens de oplevering nog steeds
onvolkomenheden worden geconstateerd.

Bij een oplevering komt veel kijken

Het is absoluut gewenst dat bij de oplevering gebreken en
beschadigingen worden onderkend en zorgvuldig worden vastgelegd.


Wat kunt u van ons verwachten
- Een kritische onderzoek, en advies hoe verder te handelen
- Het namens u voeren van overleg met de aannemer
- Vastlegging van door ons geconstateerde onvolkomenheden
- Controle, samen met u, van het proces-verbaal van oplevering
- Uitwerking van de verslaglegging tot een goed leesbaar overzicht
- Verzending van genoemd verslag naar het door u opgegeven adres

Samenvatting van de kosten
- De kosten per per aankoopkeuringen bedragen: 350,-.
- Aan elke keuring besteedt ons kantoor maximaal 2 uur; idem voor het opstellen van de
  rapportage (de praktijk leert dat voor een gemiddelde keuring dit voldoende tijd is)
- Voor extra tijd voor keuren en/of rapporteren brengen wij per half uur 44,63 in rekening

- Reiskosten:
  Voor afstanden tot 30 km (enkele reis) zijn de reiskosten voor TAB;
  Voor afstanden van meer dan 30 km (enkele reis) zijn de reiskosten in overleg, al naar gelang van de afstand.

- Genoemde prijzen zijn inclusief kantoorkosten en 21% B.T.W.

  
Top van de pagina